Over ons

Voor alle ouderen

Verzorgd aan huis is een organisatie die is opgericht ter ondersteuning van senioren en ter verhoging van hun welzijn en geluk. Met behulp van onze organisatie kunnen zij thuis blijven wonen en genieten van hun oude dag op een waardige en vreugdevolle wijze.
Verzorgd aan huis strijdt tegen de vereenzaming van de ouderen in onze maatschappij. Ook trachten wij een uitweg te bieden wanneer zij voor praktische hulp niet kunnen terugvallen op familieleden of kennissen.
Ons doel is om toegankelijk te zijn voor alle ouderen en een van de middelen die wij hiervoor gebruiken is het aanbieden van scherpe prijzen. Een eerlijke prijs waar zowel ouderen die ondersteund worden door de overheid, als ouderen die dit uit eigen middelen dienen te financieren, beiden gebruik van kunnen maken.
Bovendien hebben wij passie voor de ondersteuning van onze ouderen en zien wij zorgtaken en het kunnen toereiken van een helpende hand als een zeer dankbare taak. Dit is ook terug te vinden in de werkwijze, waarbij ouderen net dat extra beetje services ontvangen die past bij de dienstverlening. Dit wordt gewaardeerd door de ouderen en wij vinden dat dit ook exact is wat onze ouderen verdienen!

Altijd de beste prijs (ook voor ‘niet senioren’)

Wij zorgen er altijd voor dat u kunt profiteren van de beste prijs die aansluit bij uw wensen en behoeften. Hoe doen wij dat? Bij Verzorgd aan Huis creëren we een platform waarbij de juiste match kan worden gemaakt. Individuele dienstverleners schrijven zich bij ons in, waarbij zij door onze organisatie goed worden gescreend. Door het scheppen van de juiste condities, wordt het op simpele wijze zowel gunstig voor u, als voor de dienstverlener om tot een overeenkomst te komen. Door goed te kijken naar uw wensen, kunnen wij u het beste voorstel doen dat past bij uw specifieke situatie. Dit levert u een uniek voordeel op als klant, met de beste prijs-kwaliteitsverhouding en bovendien mogelijkheden tot het laagste uurtarief uit uw regio.
Hierbij zijn de kosten volledig transparant en betaald u geen bemiddelingskosten.

Een vast gezicht, het juiste gevoel

Onze dienstverleners maken voor u het verschil en daarom zorgen wij voor vakkundige, betrouwbare en gemotiveerde dienstverleners die gespecialiseerd zijn in persoonlijke dienstverlening. Door een goede screening kunnen wij zorgen voor een vat gezicht bij u aan huis, waarbij u zich vertrouwd zult voelen.
De juiste professionals aan huis zijn een verademing, omdat zij kunnen zorgen voor rust, ontspanning, meer vrije tijd en een natuurlijk schone omgeving. De passie en vakkundigheid waarmee onze dienstverleners te werk gaan, zorgen voor vreugde en een gevoel van vrijheid onder onze klanten.

Een breed en uniek aanbod

Door het unieke aanbod van dienstverleners die wij u kunnen leveren, hebben wij u als klant veel meer te bieden dan dat u gewend bent. Wij vinden dat zorg veel meer zou moeten zijn dan het bieden goede huishoudelijke hulp of thuiszorg. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze klanten ook echt van het leven kunnen genieten en hierin keuzes kunnen maken zoals ieder ander individu dit kan. Voor ons het vanzelfsprekend om dit na te streven, maar in de praktijk is dit vrijwel onmogelijk.
Wij proberen onze klanten zo divers mogelijk van dienst te kunnen zijn, door een breed aanbod aan kwalitatief goede dienstverleners. Zo kunnen onze klanten er bijvoorbeeld voor kiezen om mee naar buiten te worden genomen voor een heerlijke wandeling of voor het doen van boodschappen. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zelf kunnen kiezen voor een leuk dagje weg, wanneer zij dat willen. Daarnaast kunnen wij ook veel stress wegnemen voor onze klanten, door bijvoorbeeld te zorgen voor goede begeleiding bij een dokters- of ziekenhuisbezoek of bij een verhuizing.
Onze vaste klanten ontvangen voordeel op diverse diensten en dat maakt knipbeurt door een kapster aan huis of behandeling van een masseur nog eens extra aangenaam. Uiteraard kiest men zelf wanneer en hoe vaak men gebruik wil maken van één of meerdere diensten.

Wij drijven onze onderneming vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief. Wij trachten het milieu zo min mogelijk te belasten met onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij sociaal actief en hebben wij veel aandacht voor het individu. Middels diverse initiatieven trachten wij steun te bieden aan mensen in (financiële) nood.

De werkwijze en de mogelijkheden die onze organisatie hiermee creëert zijn vernieuwend en wij zijn trots op de manier waarop wij mensen in onze samenleving kunnen ondersteunen: Sociaal, betrouwbaar en grenzeloos!

Persoonlijke benadering

Wij hechten zeel veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening, en we kiezen dan ook altijd voor een persoonlijke benadering. Dit betekent dat wij uw aanvraag zorgvuldig behandelen, waarbij in bepaalde gevallen een intake zal worden gehouden of aanvullende vragen worden gesteld over uw situatie en wensen.
Verzorgd aan Huis levert zelf geen dienst, maar wij creëren een platform waarbij een match kan worden gemaakt tussen u en de juiste dienstverlener. Door te zorgen voor de juiste condities, wordt het op simpele wijze zowel gunstig voor u, als voor de dienstverlener om tot een overeenkomst te komen. Dit levert u als klant een uniek voordeel op, waarbij u kunt profiteren van de beste prijs-kwaliteit verhouding en lage uurtarieven.
Onze dienstverleners worden gescreend en wij kunnen een ieder beoordelen. Zo zorgen wij er voor dat u wordt ondersteund door een echte zorg professional, met de juiste achtergrond en werkervaring. Dit helpt te voorkomen dat tegen verrassingen aan loopt, zoals dit vaak gebeurd wanneer men zelf ‘vreemde’ hulp inschakelt waar geen toezicht op is.

Geen administratieve verplichtingen

De dienstverlening wordt verleend onder de regeling dienstverlening aan huis. Het eenvoudige van deze regeling is dat u verder niet gebonden bent aan ingewikkelde wet en regelgeving. U ontvangt periodiek een factuur inclusief een overzicht van het aantal uren. U heeft geen administratieve verplichtingen naar de belastingdienst en u krijgt bijvoorbeeld niet te maken met loonheffingen.

(Mantel)Zorg

Indien u kiest voor zorg gerelateerde dienstverlening, dan vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met een zorgcoördinator. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgbehoefte zorgvuldig geanalyseerd en luisteren wij aandachtig naar uw wensen. Op deze wijze kan de dienstverlening goed op u afgestemd worden.

Wij vinden het belangrijk dat wij u een vast gezicht aan huis kunnen bieden. Dit werkt prettig voor onze dienstverleners en wordt als prettig ervaren door onze klanten. Uw voordeel is dat u desondanks toch snel gebruik kunt maken van een vervangende ondersteuning in het geval dat uw hulp voor korte of langere periode niet inzetbaar is.

Passie voor het vak

De dienstverlening wordt uitgevoerd door goed opgeleide en toegewijde professionals die onze visie delen. Zij hebben passie voor hun vak en stralen dit ook uit. Naast een screening worden zij onder andere getoetst op hun sociale vaardigheden, opleiding en werkervaring. Hierdoor kunnen wij u gemotiveerde dienstverleners bieden van hoge kwaliteit waarbij u zich vertrouwd zult voelen.

Simpel en snel – Zo werkt het

 1. U doet een aanvraag bij ons. Dit kan telefonisch of per email.
  In sommige gevallen zal het nodig zijn om een intake te houden of aanvullende vragen te stellen over uw situatie en uw wensen.
 2. Wij beoordelen uw aanvraag en wij schakelen de juiste dienstverlener in.
  Hierbij zorgen wij voor de juist hulp door:
  – Een scherp tarief te bieden voor uw aanvraag
  – Een professionele en toegewijde hulpverlener te bieden die bovendien gescreend is
 3. Wij nemen contact met u op voor een persoonlijk gesprek met de dienstverlener.
  Uiteraard kan dit gesprek direct gekoppeld worden aan de door u gewenste ondersteuning.
 4. U geniet van de door u gewenste dienstverlening en ontvangt periodiek een factuur, inclusief een overzicht van het aantal uren.
  Daarnaast profiteert u van kortingen op overige diensten.

De klant voert de regie

Een van de primaire doelen van onze organisatie is zorg dragen voor het welzijn van ouderen en andere hulpbehoevenden, zodat zij zo lang mogelijk op een prettige wijze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Het welzijn van onze klanten stopt niet bij het voorzien in de nodige basis- en zorgbehoeften, maar begint juist hier: Wij willen de toegankelijkheid vergroten van een ‘gewone’ en gezonde  levenswijze voor senioren en mensen met een beperking. Dit betekent dat zij, juist in de huidige tijd, moeten worden ondersteund en meer keuze moeten hebben om hun oude dag op een waardige manier door te brengen.
Met hulp van onze organisatie, kunnen zij een stukje regie (terug) in eigen handen nemen, ongeacht mogelijke beperkingen. Dit betekent dat wij zorgen voor meer keuzemogelijkheden, door het aanbod en flexibiliteit in de dienstverlening.

In het huidige zorgaanbod ontbreekt het aan flexibiliteit en mogelijkheden voor cliënten en daar willen wij als organisatie verandering in brengen. Wij draaien graag de rollen om en zorgen er graag voor dat de dienstverleners zich aanpassen aan uw voorkeuren en wensen, uiteraard naar onze mogelijkheden. Als klant bepaalt u dus zelf, wanneer u wilt geholpen worden, op welk tijdstip en mogelijke andere condities die voor u belangrijk kunnen zijn.

Onze organisatie is gericht op samenwerkingen, respect en het helpen van elkaar. Doordat wij mensen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar brengen, willen wij als organisatie een voorbeeld zijn op sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Wij zijn innovatief, ruimdenkend, mensgericht en laten ons niet enkel leiden door commerciële belangen
 • Het milieu is een zeer belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf (zie milieu) en ook op andere terreinen proberen wij ons te onderscheiden
 • Middels diverse initiatieven trachten wij steun te bieden aan mensen in (financiële) probleem situaties
 • Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zowel een gunstig aanbod te creëren voor onze klanten, als gunstige voorwaarden en werkomstandigheden voor onze dienstverleners

Bezuinigingen en onrust

Er is een duidelijke beweging in gang gezet door de overheid, waarin ouderen gemotiveerd worden om langer thuis te blijven wonen. Dit is fijn omdat veel ouderen dit ook graag willen, maar hier heeft men wel de juiste hulp bij nodig.
Helaas wordt op deze ondersteuning bezuinigd door de overheid. Door senioren enorm te korten op onder andere huishoudelijke hulp en dagbesteding, wil de overheid ruim € 3,5 miljard bezuinigen. Naast bezuinigingen op de thuiszorg, worden ook vele zorghuizen gesloten.
De overheid wijst erop dat men gebruik zou moeten maken van mantelzorgers en anderen mensen binnen hun eigen netwerk. Helaas kunnen niet alle senioren rekenen op steun vanuit hun eigen omgeving en is er sprake van veel overbelasting onder de huidige mantelzorgers.
Alarmerende berichten uit de samenleving schetsen helaas een beeld dat door de bovenstaande ontwikkelingen veel ouderen te weinig hulp ontvangen en teveel op zichzelf zijn aangewezen. Hierdoor ontstaan onwenselijke situaties voor ouderen en andere betrokkenen.

Een oplossing op maat

Door nieuwe en strengere wet en regelgeving, kan het zelfs voor de meest nijpende gevallen zo zijn, dat een deel van de huishoudelijke hulp of zorg komt te vervallen. Daar komt nog eens bij dat het aantal uren hulp aan hen, vaak in de oude situatie al niet voldoende was. Bovendien is er door diverse overgangsregelingen bij de overheid veel onduidelijkheid omtrent de toekomst: Hoe zal de zorg worden ingevuld en wat voor consequentie heeft dit voor senioren en andere hulpbehoevenden.

Wij kunnen u op eenvoudige wijze de hulp aanbieden die u nodig heeft en dat altijd tegen een scherpe prijs. Ons doel is namelijk om toegankelijk te zijn voor alle mensen en in het bijzonder voor ouderen met een lager budget. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit bewijzen onze dienstverleners, want de klanten waarderen juist de kwaliteit en de persoonlijke aanpak van de dienstverlening. Bij ons bent u simpelweg geen nummer. Anders dan menig andere organisatie, laten wij u niet onnodig wachten, maar wij houden zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en en wensen. Een groot voordeel ten opzichte van andere mantelzorgers, is dat u bij ons niet beperkt bent tot de beschikbaarheid en de mogelijkheden van een mantelzorger. U voert de regie en heeft u de vrijheid om te kiezen en dat betekent een einde aan alle onzekerheid door onze betrouwbare dienstverlening.

Juist voor een kwetsbare doelgroep als senioren, is het van belang dat zij op een prettige manier worden ondersteund, zodat zij kunnen genieten van een goede oude dag. Onze prioriteit ligt altijd bij een professionele aanpak, waarbij meer vrijheid, mogelijkheden en aandacht is voor de klant en zijn of haar wensen. De kosten voor de betreffende dienstverlening kunnen worden betaald vanuit uw pgb of door middel van privé-financiering.

Natuurlijk schoon

Wij zijn van mening dat klimaatbeheersing en duurzaamheid hoger op de agenda zou moeten staan van veel ondernemingen, om zo bij te kunnen dragen aan een beter milieu. Verzorgd aan Huis tracht continu een kritische houding aan te nemen, ten opzichte van duurzaam opereren van onze eigen organisatie en dat van onze samenwerkingspartners en dienstverleners.
Een ander doel dat wij nastreven is om dit stukje bewustzijn over te brengen op onze klanten. Men is zich vaak niet bewust dat ook met kleinere maatregelen een positieve bijdrage kan worden geleverd aan het milieu. Indien u huishoudelijke hulp wenst, dan zal bijvoorbeeld recycling worden gestimuleerd, evenals het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Op vergelijkbare wijze worden ook de andere diensten benaderd en trachten wij met behulp van samenwerkingspartners en dienstverleners duurzaam en milieubewust te werkt te gaan.

Functioneel Hergebruik

Verzorgd aan huis kan door verstandig om te gaan met het milieu tegelijkertijd ook op sociaal vlak iets terug te doen voor de samenleving. Vaak wordt er bij een verhuizing gekozen om overbodige huisraad aan te bieden bij het grofvuil. Gezamenlijk met onze verhuizers, zetten wij ons er voor in dat deze huisraad niet wordt afgevoerd en vernietigd, maar een nieuwe bestemming krijgt. Bruikbare goederen kunnen zo worden gedoneerd aan huishoudens verkerend in een moeilijke situatie, zodat zij toch bepaalde essentiële huisraad kunnen ontvangen, ondanks dat zij zich dit niet kunnen veroorloven. Dit initiatief is dan ook goed voor het milieu en goed voor de samenleving!

Slimme en milieuvriendelijke inzet van vervoersmiddelen

Wij stimuleren onze dienstverleners om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets en andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee, omdat wij op deze wijze de kosten voor u laag kunnen houden.
Daarnaast trachten onze dienstverleners op een slimme, maar vooral verantwoordelijke wijze met voertuigen om te gaan. Voor verhuizingen, betekent dit bijvoorbeeld dat wij het type verhuiswagen wordt gekozen op basis van uw aanvraag. Hiermee kunnen zowel de kosten voor onze klanten, als voor de dienstverleners lager blijven en dit levert een minder zware belasting op voor het milieu en omgeving.

Verzorgd aan Huis